Lerasept VET 300

Lerasept® VET 300

Moćna dezinfekcija za farmske objekte sa tri aktivna biocida i MG aktivatorom, bez formaldehida.

Lerasept® VET 300 se koristi kako za opštu tako i za specijalnu dezinfekciju svih kategorija objekata u kojima borave životinje, oprema, transportnih vozila, dezbarijera.

Dezinfekcija širokog spektra

Isplativa primena
Bez formaldehida

PRIMENA LERASEPT® VET-a 300

Nakon temeljnog mehaničkog čišćenja, pranja sa preporučenim deterdžentom/odmašćivačem ( Lerapur SR 115 Amphokal)  i sušenja Lerasept VET®300 se može naneti pomoću uređaja za prskanje ili penomata. Obrađena površina ne sme da se ispira pre isteka preporučenog vremenskog roka za delovanje.

TABELA EFIKASNOSTI

AKTIVNI SASTOJCI

Glutaral ………..110 g/kg

Benzil (C 12-16) alkil dimetilamonijum hlorid……. 80g/kg

Didecildimetilamonijum hlorid …………35g/kg

Surfaktanti

Stabilizatori