Aldekol DES 03

Aldekol Des 03

superiorna dezinfekcija za farme

NAJJAČI  DEZINFICIJENS ALDEKOL DES GRUPE

ALDEKOL DES 03

Efikasno uništava sve vrste:  bakterija, virusa, gljivica i plesni.

ALDEKOL DES 03  JE  NAJJAČI DEZINFICIJENS ALDOKOL DES GRUPE.

Pravi je izbor za sveobuhvatnu dezinfekciju svih površina i objekata za smeštaj životinja.

Njegova inovativna formula aldehida u kombinaciji sa katjonskim biocidima, obezbeđuje efikasnu biosigurnost na farmama.

Primenjuje se u blago alkalnoj sredini u niskim koncentracijama, zbog čega je veoma ekonomski isplativ.

Manje je korozivan od većine dezinficijenasa na tržištu.

Ispunjava sve zakonske bezbedonosne regulative uključujući i evropske direktive za biocidne proizvode.

 

 

ALDEKOL DES 03 predstavlja pouzdano sredstvo za postizanje optimalne biosigurnosti na farmama i agroindustriji. Ekstremno je fleksibilan za upotrebu i može da se nanosi ručno, konvencionalnom opremom sa sprejevima, sa generatorima pene i sa termozamagljivačima i generatorima aerosola. 

EKSPERTIZE I OGLEDI:

ALDEKOL DES 03 testiran je od strane najrenomiranijih instituta i laboratorija u Nemačkoj koji su potvrdile njegovu efikasnost protiv svih vrsta bakterija, gljivica i svih vrsta virusa. Testiran je i u Nemačkoj nacionalnoj referentnoj laboratoriji za Newcastle bolest i Ptičiji grip.

REFERENCE:

Zbog svoje i praktično dokazane superiorne efikasnosti protiv virusa i drugih uzročnika bolesti preporučen je i uvršten na listu Nemačkog udruženja veterinara DVG listu.

UPOTREBA:

Živinarstvo: za dezinfekciju objekta za koke nosilje i komercijalnu proizvodnju jaja, matična jata, tov brojlera.
Svinjarstvo: za dezinfekciju prasilišta, uzgajališta, objekata za tov.
Govedarstvo: za dezinfekciju objekata za smeštaj teladi i krava.

Kao i za dezinfekciju svih vrsta objekta za smeštaj sitnih životinja.

PRIMENA:

ALDEKOL DES 03 se primenjuje nakon mehaničkog čišćenja i sanitarnog pranja. Čišćenje sa kompatibilnim jakim sredstvom za pranje kao što je Amphokal je suština efikasne dezinfekcije.

ALDEKOL DES 03  se nanosi na suvu površinu u odgovarajućoj koncentraciji na neki od sledećih načina:
– pomoću standardne sprej opreme, sa aparatima pod pritiskom ili opremom koja proizvodi penu
– zamagljivanje termofogerom ili aerosolnim generatorom

AKTIVNI SASTOJCI:

Glutaraldehid……. 248 g/L
Formaldehid……… 184 g/L
Kvaternerna amonijumova jedinjenja….25 g/L

 

UPOTREBA KONCENTRACIJA
KOLIČINA
Opšta dezinfekcija 1:200 (0,5%) 300 ml/m2