CitriStim

Inovativna rešenja zaslađivanja

Jedinstven proizvod na bazi celih inaktivisanih ćelija kvasca Pichia guilliermondii za upotrebu u stočnoj hrani, proizveden specijalizovanom fermentacijom i preradom.

Pichia guilliermondii se koristi u procesu dobijanja limunske kiseline koje ima važnu ulogu u metabolizmu. Istraživanja i praktični rezultati na farmama jasno pokazuju da CitriStim smanjuje rizik digestivnih poremećaja kod svih vrsta i kategorija životinja, čini životinje otpornije na stresore i brojne izazove koji se dešavaju u modernoj stočarskoj proizvodnji. Povećava prirast, konverziju hrane, vezuje štetne mikroorganizme, jača imunitet, povećava proizvodne rezultate.

NAJBOLJI ZASLAĐIVAČ

Zbog svojih izvanrednih karakteristika SUCRAM®3D, je  priznat kao najbolji zaslađjivač za hranu za životinje na svetu.

doziranje

Živina : 250 g – 2000 g/ tonu

Svinje: 300 g – 2000 g/ tonu

Ribarstvo : 1000 g – 2000 g/ tonu

Telad: 1-3 g/teletu/ na dan

Muzne krave : 7-20 g/po grlu/na dan

Goveda : 5-15 g/po grlu / na dan

REZULTATI ISPITIVANJA:

U živinarstvu

U svim vidovima proizvodnje i kod svih vrsta i kategorija CitriStim pokazuje bolje proizvodne rezultate, što je naročito izraženo u stresogenim periodima koji normalno prate živinarsku proizvodnju.

U svinjarstvu

Kod prasadi od momenta odlučivanja do 30 kg pokazuje veći dnevni prirast za minimum 3% i bolju iskoristivost hrane za minimum 2,5% .

Pokazano je da CitriStim u dozi od 1 odnosno 2 kg na tonu hrane , jača imunski odgovor  i kod krmača (što se jasno vidi u promeni u krvnoj slici tj. leukocitarnoj formuli u odnosu neutrofila i limfocita),  kao i  boljim performansama za prašenje krmača- što se ogleda u povećanju broja prasadi za jedno prase po krmači i većoj porođajnoj težini prasadi preko 1 kg za 5,5%.

U govedarstvu

Kod muznih teladi dovodi do većeg dnevnog prirasta kako pre odlučivanja tako i nakon odlučivanja. 

Kod svih goveda pokazuje veći prirast i iskoristivost hrane.

CitriStim se pokazao kao esencijalna komponenta u otklanjanju toplotnog stresa i fescue toksikoza na farmama.

U ribarstvu

Ogledi na ribama i škampima pokazuju da CitriStim povećava proizvodne performanse što se naročito manifestuje u stresogenim proizvodnim procesima.