Aldekol DES FF

ALDEKOL Des® FF je izbalansirana kombinacija savremenih kvaternarnih amonijumskih komponeni sa glutaraldehidom. Visoko efikasna kombinacija naprednih katjonskih biocida sa glutar-dialdehidom, nije korozivna u radnom rastvoru i daje dugotrajan efekat na svim tretiranim površinama.

ALDEKOL Des® FF je u isto vreme efikasan protiv bakterija, gljivica i svih vrsta virusa, uključujući Virus Afričke kuge svinja i bezbedan je za primenu na svim površinama, bez ograničenja.

ALDEKOL Des® FF se koristi na:

– Svim živinarskim farmama

– Svim svinjarskim farmama

– Laboratorijama

– Inkubatorskim stanicama

– Vozilima za transport

– Dezobarijerama

PRIMENA

ALDEKOL Des® FF se primenjuje nakon mehaničkog čišćenja i sanitarnog pranja najbolje sa odmašćivačima / deterdžentima  Amphokal ili Lerapur ®SR 115  u koncentracijama koje su preporučene i može se nanositi:

 aparatima sa velikim pritiskom

konvencionalnim sprejerima

 ledjnim kofama

aparatima koji prave penu

fumigatorima