Arome za stočnu hranu

Švajcarskog proizvođača Pancosme

Arome Švajcarskog proizvođača Pancosme, čiji smo mi predstavnik, su isključivo patentirane i proizvedene za ishranu životinja. One su potpuno prilagođjene organizmu životinje i svim njenim potrebama. Ove arome ispunjavaju, sve najviše Evropske i Svetske standarde u proizvodnji hrane za životinje. Sama proizvodnja aroma za stočnu hranu je zahtevnija i skuplja od proizvodnje aroma za ishranu ljudi, jer ove arome moraju da ispuni mnoge specifične uslove i nisu namenjene širokom tržištu.

JEDINSTVENA TEHNOLOGIJA

Pancosma je svetski lider u proizvodnji aroma i zaslađivača za stočnu hranu sa razvijenom jedinstvenom tehnologijom.

Naše arome su 100% prečišćene, mikrokapsulirane, izuzetnog intenziteta i postojanosti, proizvedene jedinstvenom, izofuzionom, patentiranom tehnologijom.

To osigurava potpuno prečišćenu, homogenizovanu, vrhunsku aromu, kod koje su sve partikule (mikročestice) od prve do poslednje identične, a aktivna supstanaca je zaštićena mikrokapsulom. Ovakva aroma je stabilna na sve uslove skladištenja kao i agresivne tehnološke procese u prizvodnji hrane (peletiranje) jer je zaštićena mikrokapsulom.

Aroma pokazuje savršene fizičke karakteristike 100% rastvorljivost, podjednaku disperziju i umešavanje u hrani (homogenost), pri čemu je dugo postojana u hrani u odnosu na arome koje nisu proizvedene ovom tehnologijom.     

NAŠE AROME

Omogućavaju

ATRAKTIVNU HRANU

Da se stočna hrana učini atraktivnom za životinju koja povećava konzumaciju i prirast.

MANJE VARIJACIJE

Da se smanje varijacije mirisa i ukusa, nastale promenom recepture ili nastale zbog različitog kvaliteta sirovina.

ATRAKTIVNU HRANU

Da se maskiraju neugodni mirisi i poboljša miris i ukus neukusnih sirovina u hrani.

BRENDIRANJE

Da se brendiraju proizvodi i dobije na tržištu marketinški prepoznatljiv  proizvod, imidž kompanije i samim tim osigura lojalnost kupaca.

ŠIROK IZBOR

Široki izbor aroma omogućuje da se zadovolje svi specifični zahtevi kupaca.

DOZIRANJE

Kako se radi o prečišćenim aromama one se doziraju do 200 g na tonu.

SAVETI

Kako da ne pogrešite u odabiru arome za stočnu hranu.
  • Nije sve što se nudi pod imenom aroma na tržištu aroma.
  • Izbegavajte mirisne praškove krajnje sumnjivog kvaliteta koje neko naziva aromom, jer to nisu arome.
  • Imajte u vidu da aroma mora da zadovolji mnoge osobine da ima jačinu, da je postojana da izdrži sve uslove skladištenja, kao i agresivne procese tokom proizvodnje hrane, peletiranje i slično, da se podjednako umešava u hrani , da bude prečišćena i dugo postojana u hrani da bi ste dobili kvalitetan finalni proizvod.
  • Dajte prednost proizvođjačima koji proizvode isključivo arome za stočnu hranu.
  • Proverite ko je proizvođjač.
  • Tražite sve sertifikate.
  • Pogledajte pogon u kom se aroma proizvodi.
  • Insistirajte na kvalitetu, izbegavajte one proizvođjače koji vam neće kao uzorak i prvu količinu dati koncentrovanu aromu, a potom vam isporučivati razblažene arome.
  • Pogledajte koliko se ta aroma dozira, proračunajte koliko vas košta na tonu hrane jer je to prava cena koju plaćate.

GARANCIJA

Garantujemo Vam najviši i konstantan kvalitet arome, Švajcarskog proizvođača Pancosme koji je svedski lider u proizvodnji aroma, zaslađivača i inovativnih aditiva za hranu za životinje.