AVIJARNA INFLUENCA U SRBIJI NA DAN 29.11.2023.

AVIJARNA INFLUENCA U SRBIJI

NA DAN 29.11.2023.

Virus avijarne influence je zoonoza- bolest se prenosi na ljude.

Iz tabele sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za veterinu, na dan 29.11.2023., vidimo da je bolest prisutna kod divljih ptica u Republici Srbiji. Virusu pogoduje niska spoljašnja temperatura i nije odjavljen ni iz jedne opštine u kojoj se pojavio ove jeseni.

Virus može naneti ogromne ekonomske štete farmama živine.

Biosigurnosne mere omogućavaju efikasnu preventivu bolesti.