Zaposlenje

Zaposlenje

 

Nudimo Vam zaposlenje i mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja, ukoliko ste: vredni, energični, komunikativni , a sebe vidite kao uspešnog komercijalistu, za prodaju aditiva za ishranu životinja i dezinfekcije.
Otvoren je konkurs za zaposlenje na poziciji – komercijaliste za prodaju na terenu.

Uslovi konkursa:

1. 7. stepen stručne spreme, odnosno završen poljoprivredni fakultet ili fakultet veterinarske medicine .
2. Državljanstvo Republike Srbije.
3. Boravište na teritoriji grada Beograda.
4. Da niste osuđjivani i da se protiv Vas ne vodi sudski spor.
5. Da posedujete vozačku dozvolu, najmanje B kategorije – aktivan vozač .
6. Lekarsko uverenje.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate, koji ispunjavaju uslove konkursa, da na email adresu office@optimax2000.rs pošalju svoj CV, fotografiju i kontakt telefon, nakon čega će biti kontaktirani, radi zakazivanja intervjua u prostorijama naše firme.

Odabrani kandidati, će imati sedam dana obuke i sa obukom ukupno mesec dana probnog rada. Ukoliko se kandidat na probnom radu pokaže uspešnim, zasnovaće radni odnos u našoj firmi.