Xtract za svinje

Za svinje

XTRACT® je napravljen tako da poboljša i čuva zdravlje životinje, optimalizuje rad creva i poveća sve proizvodne parametre u stočarstvu, što njegovu primenu čini višestruko, ekonomski isplativom.

Praktični rezultati primene XTRACT®a kod svih kategorija životinja su brojni.

Nešto više o ovom proizvodu možete saznati klikom na sliku.

 

Više o proizvodu

pročitajte

OVDE

Kod krmača:

 • Optimizuje iskoristljivost hranjivih sastojaka i smanjuje gubitak gubitak masti
 • Poboljšava telesnu kondiciju
 • Skraćuje period od odlučivanja prasadi do insemenacije krmača
 • Povećava produktivnost.
 • Povećava broj prašenja
 • Produžava životni vek
 • Povećava plodnost

Kod dojene prasadi:

 • Poboljšava kvalitet kolustruma i mleka, koji sadrže više proteina i omega-3 masnih kiselina
 • Povećava broj živorođene prasadi
 • Poboljšava zdravlje, smanjuje smrtnost a povećava stopu preživljavanja
 • Vitalnija su i bolje napreduju
 • Povećava broj i težinu odlučene prasadi

Doziranje

kod krmača:

100-150 g/tonu hrane u period laktacije, najbolje započeti 14 dana pre prašenja.

Može se kombinovati sa ostalim dodacima za stočnu hranu.