Xtract za goveda

Za goveda

XTRACT® je napravljen tako da poboljša i čuva zdravlje životinje, optimalizuje rad creva i poveća sve proizvodne parametre u stočarstvu, što njegovu primenu čini višestruko, ekonomski isplativom.

Praktični rezultati primene XTRACT®a kod svih kategorija životinja su brojni.

Nešto više o ovom proizvodu možete saznati klikom na sliku.

 

Više o proizvodu

pročitajte

OVDE

Kod muznih krava:

 • Optimizuje funkciju želuca na taj način što minimalizuje gubitak energije u vidu metana i gubitak protein u formi amonijaka, održava PH želuca.
 • Obezbeđjuje ravnomeran unos hrane tokom dana i maksimalno produžava vreme preživanja hrane čime umanjuje rizik od nastanka acidoza.
 • Minimizuje uticaje faktora spoljašnje sredine, uključujući i toplotni stres.
 • U uslovima visokih temperatura pojačava fiziološke procese, i održava mlečnost na visokom nivou.
 • Obezbeđjuje da se u potpunosti iskoristi genetski potencijal plemenitih rasa.
 • Optimizuje energetsku iskoristljivost hrane.
 • Dovodi do povećanja amino kiselina i smanjenja amonijaka u želucu.
 • Povećava količinu mleka i procenat masnoće u kg/dan.
 • Smanjuje količinu uree u mleku.
 • Poboljšava konstituciju.
 • Poboljšava PH želuca.

Kod teladi:

 • Poboljšava prirast i konverziju.

Doziranje

kod muznih krava :

1,2 g / grlu / dnevno, počevši od 2 – 3 nedelje pre teljenja do 120 – 150 dana laktacije.