Desbest 700

Veoma pouzdan, profesionalni dezinficijens, širokog spektra delovanja

Namenjen je za dezinfekciju objekata za uzgoj životinja, vozila za transport, opreme i dezobarijera u veterini.

Desbest 700

Efikasno uništava sve vrste:  bakterija, virusa, gljivica i plesni.

Predstavlja kombinaciju 3 aktivne supstance

Glutaraldehida

Formaldehida i

Kvaternarni amonijum hlorida,

koji sinergistički deluju protiv svih uzročnika bolesti kod životinja.

Dezinfekcija

u nekoliko koraka

Dezinfekcija sa Desbest 700 se obavlja u praznom objektu, pre i nakon turnusa a sprovodi se u nekoliko koraka:

1 korak podrazumeva temeljno, mehaničkog čišćenje, pranje i ispiranje čistom vodom, svih površina i predmeta koji se dezinfikuju (zidova, podova, opreme…).

Prilikom pranja, ne koriste se detergenti, koji sadrže anjonske surfaktante.

2 korak predstavlja, pripremu 1% rastvora Desbesta 700.

Za pripremu, 1% rastvora Desbesta 700, potrebano je sipati npr. 1 litar Desbesta 700, u 99 litara vode.

3 korak podrazumeva nanošenje prethodno pripremljenog 1% rastvora, na sve površine koje podležu dezinfekciji. Dezinfekcija ne sme, da dođe u kontakt sa životinjama, niti sa njihovom hranom, vodom, površinama i predmetima koji dolaze u kontakt sa hranom i vodom za životinje.

Ne ulaziti u prostor, niti dolaziti u kontakt sa tretiranim površinama dok se one ne osuše.

Mere opreza

Skladištenje, rukovanje i profesionalna primena Desbesta 700

Neophodno je, da se pre korišćenja proizvoda, svi profesionalni korisnici, upoznaju sa uputstvom za primenu i bezbedonosnom listom ovog proizvoda.

Prilikom upotrebe proizvoda, radnici treba da koriste zaštitnu opremu: rukavice, odelo, maske i po potrebi zaštitne naočare.

Proizvod se ne sme udisati, gutati i ne sme da dođje u kontakt sa kožom i sluznicama.

Proizvod se skladišti pod ključem, u orginalnim kanisterima, zaštićen od direkne sunčeve svetlosti, na suvom, rashlađjenom i dobro provetrenom mestu, daleko od svakog izvora toplote, elekticiteta i vatre. Kanistere koji su bili otvoreni, treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju kako bi se izbeglo njihovo curenje. Upotrebljene kanistere odlagati, u skladu sa zakunskim regulativama Republike Srbije, vezanim za odlaganje ove vrste otpada.

Napomene

Pakovanja su u vidu kanistera od po 10L.
Proizvod nije korozivan za opremu.
Zemlja porekla Holandija
Distributer za R. Srbiju OPTIMAX2000. d.o.o Beograd.