Eucamenth

Prvi izbor u rešavanju respiratornih problema i stresa

Je tečni aditiv za životinje, čija kombinacija eteričnih ulja iz biljaka eukaliptusa, nane i bora, deluje blagotvorno na respiratorni sistem i druge organe, jača  imunitet, smanjuje mogućnost infekcija, poboljšava konverziju i povećava prirast.

 

 

.

 
Pinus sylvestris

 

 

.

 

Eucalyptus globulus

 

 

.

 

Mentha piperita

U savremenoj stočarskoj proizvodnji a naročito u živinarstvu, respiratorne bolesti se lako i brzo šire. S obzirom na  građju ptičijeg respiratornog sistema, klasični terapeutici (npr. antibiotici) nisu dovoljno efiksani, jer ne deluju na čitav respiratorni sistem.

Nakon ingestije, moćna eterična ulja iz Eucamentha se izlučuju i deluju na ceo respiratorni sistem dopirući i do najmanjih, teško dostupnih, struktura kao što su bronheole i alveole.

DEJSTVO

Zahvaljujući kombinaciji moćnim eteričnim ulja iz: Eucaliptusa, Nane, Bora, Eucamentin ima sledeća dejistva:
 • Snažno antiseptičko, antimikrobno, antibakterijsko, antivirusno i antiupalno dejistvo na čitav respiratorni sistem
 • Jača imunitet
 • Otvara disajne puteve, smanjuje stvaranje sluzi, razara sekret i pospešuje njegovo iskašljavanje
 • Olakašava disanje i tok sluzi
 • Deluje protiv kašlja
 • Antineuralgično dejistvo-smanjuje bol
 • Poboljšava stanje vazduha u objektu
 • Umanjuje temparaturni stres kod životinja
 • Pogodan nakon vakcinacije jer umanjuje stres
 • Poboljšava konverziju hrane
 • Poboljšava prirast
 • Smanjuje respiratorne probleme

Doziranje

Brojleri i koke nosilje:

Oralna primena: 250 ml /1000 l pijaće vode tokom 48 – 72 sata nakon vakcinacije.

Spoljna primena: prskanje 2 puta nedeljno u vidu spreja.

Matična jata:

Oralna primena: 60ml na 1000 zivotinja tokom 48-72 sata.

Spoljna primena: prskanje 2 puta nedeljno u vidu spreja.